Koproms - Metal

VÝROBNÍ NÁPLŇ

Lisování kovů za studena pomocí excentrických lisů od 2,5 tun do 100 tun.

Střih plechů pomocí strojních tabulových nůžek.

Výroba lisovacích nástrojů a forem včetně výkresové dokumentace.